Stratēģiskā plāna izstrāde un ieviešana

Straujas uzņēmuma izaugsmes apstākļos gadās, ka uzņēmuma vadība lielāku uzmanību pievērš ikdienas darbiem, aizmirstot vai nepagūstot padomāt par nākotnes plāniem un attīstību. Un tad pienāk brīdis, kad vēlamais vairs nesakrīt ar realitātē notiekošo - uzņēmuma attīstības tempi mazinās. Lai gan uzņēmuma attīstībai it kā arvien ir visi nepieciešamie priekšnoteikumi, tas gluži kā Krilova fabulā vezums – tiek vilkts uz visām iespējamām debesu pusēm un tomēr neizkustas no vietas.

Ja kalendārā dienas un nedēļas ir sīki saplānotas ar neatliekamiem darbiem, bet kļūst neiespējami atbildēt uz jautājumu, kāda ir visu šo darbību sasaiste ar uzņēmuma attīstību un sasniedzamajiem mērķiem nākamo divu, trīs un piecu gadu laikā, tad ir vērts piebremzēt – apsēsties un padomāt par uzņēmuma eksistēšanas iemesliem, par sagaidāmajiem darbības rezultātiem. Tikai skaidri definēta UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA un pasākumi tās īstenošanai ļauj efektivizēt uzņēmuma darbību un mērķtiecīgi virzīt darbību uz plānoto stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Piedāvājam konsultācijas un uzņēmuma attīstības stratēģiskā plāna izstrādes un ieviešanas vadību Jūsu uzņēmumā. Saņemot konsultācijas, uzņēmums iegūst:

  • vienotu uzņēmuma turpmākās attīstības virzienu vai virzienus, kā arī;
  • skaidri definētas darbības, kā vadīt uzņēmuma attīstību šajos virzienos.

Papildus informāciju par stratēģiskā plāna izstrādes un ieviešanas gaitu Jums sniegs projektu vadītāja Ieva Leimane (tālr. 67 542 943, m. tālr.29 384 949, e-mail: ieva(at)edo.lv).