Investīciju projektu efektivitātes novērtēšana un projektu vadība

Investīciju projektu realizācija zināmā mērā ir solis nezināmajā - investīciju apjoms, termiņi var mainīties, sagaidāmie ieguvumi var atšķirties no reāla rezultāta.

Lai arī visus riskus nevar novērst, tos tomēr var mazināt. Mēs protam objektīvi izvērtēt investīciju projektu efektivitāti, ņemot vērā projekta tehniskos parametrus, tirgus tendences, konkurentu aktivitātes, nepieciešamo investīciju apjomu un kapitāla izmaksas.

Tādējādi uzņēmums iegūst pilnīgu priekšstatu par investīciju projektu, tā stiprām un vājām pusēm, par riskiem un to mazināšanas iespējām, par projekta ilgtermiņa perspektīvām. Tas ļaus apsvērt visus “par” un “pret” un pieņemt pamatotu lēmumu par investīciju projekta uzsākšanu.

Papildus informāciju par biznesa plāna izstrādi Jums sniegs projektu vadītājs Andris Lismanis (tālr. 67 542 943, m. tālr.29 403 401, e-mail: lismanis(at)edo.lv)