Pro bono programma

Esam sociāli atbildīgs uzņēmums. Mūsu pieeja ir, ka par atlīdzību tiek sniegti pakalpojumi, kas jau ietver konkrētu un aktīvu darbību mūsu klienta labā un interesēs. Sākotnējās konsultācijas, piem., par ES struktūrfondu finansējuma saņemšanas iespējām, sniedzam bezmaksas gan esošajiem, gan jaunajiem klientiem.

Papildus minētajam mēs īstenojam pro bono programmu jaunajiem uzņēmējiem un biznesa uzsācējiem (t.sk. izgudrotājiem). Šī programmas ietvaros sniedzam šādas bezmaksas pakalpojumus:

  • Vispārējas konsultācijas par biznesa ieceres (izgudrojuma) perspektīvām, stiprajām/vājajām pusēm utt. Sniedzam arī rekomendācijas sākotnējās ieceres pilnveidošanai.
  • Vispārējas konsultācijas par ES struktūrfondu un citu valsts atbalsta programmu pieejamību konkrētās biznesa ieceres finansēšanai.
  • Vispārējās konsultācijas biznesa ieceres finansēšanas iespējām, piesaistot ārējo finansējumu (banku kredītus, riska kapitāla finansējumu, privāto investoru finansējumu).
  • Indikatīva tehniski ekonomiska novērtējuma sagatavošana biznesa iecerei (tikai iecerēm, kuras mēs atzīstam par sociāli vai citādi nozīmīgām).