Personāla motivācijas sistēmas izstrāde un ieviešana

Kompānijas saimnieciskās darbības rezultāti ir atkarīgi no visu uzņēmumā strādājošo darba ieguldījuma. Tomēr daudzos uzņēmumos darbinieku atalgojums netiek piesaistīts kādiem kvalitātes vai apjomu rādītājiem. Tā rezultātā zūd darbinieku motivācija censties strādāt pēc iespējas labāk - kāpēc censties, ja alga no tā nemainās?

Šajā situācijā uzņēmuma darbības efektivitāti ir iespējams ievērojami uzlabot, ieviešot Personāla motivācijas sistēmu. Personāla motivācijas sistēma ir orientēta uz darbinieku aktivitātes un ieinteresētības veicināšanu.

Personāla motivācijas sistēmas ieviešanas rezultātā ieguvēji būs gan uzņēmuma darbinieki, gan uzņēmuma īpašnieki:

  • darbinieki iegūs precīzu priekšstatu par sava darba vērtēšanas kritērijiem un saistību starp kvalitatīvi padarītu darbu un personīgo ieguvumu (darba samaksu, bonusiem);
  • īpašnieki varēs objektīvi izvērtēt katra darbinieka ieguldījumu uzņēmuma kopīgo mērķu sasniegšanā, atbalstīt labākos darbiniekus, tādējādi efektivizējot personāla izmaksas.

Papildus informāciju par personāla motivācijas sistēmu Jums sniegs projektu vadītājs Ieva Leimane (tālr. 67 542 943, m. tālr. 29 384 949, e-mail: ieva(at)edo.lv)