Budžeta izstrādes vadība

Prakse rāda, ka uzņēmumos strādājošie speciālisti ir pilnībā noslogoti ar ikdienas pienākumiem un tiem praktiski ir neiespējami atrast pietiekami daudz laika kvalitatīvai plānošanai. Ieviešot budžetēšanas sistēmu vai veicot uzlabojumus tajā, sākotnējā periodā tiek radīts papildus slogs vadošajiem darbiniekiem un speciālistiem. Apzinoties šo problēmu, mūsu konsultanti, papildus vai paralēli budžetēšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai, piedāvā budžeta izstrādes vadības konsultācijas, kas ietvertu sevī:

  • uzņēmuma darbības analīzes sagatavošanu;
  • konsultācijas mērķu un uzdevumu izvirzīšanai plānotajam periodam;
  • plānotā perioda gada plāna jeb budžeta sastādīšanu;
  • konsultācijas budžeta izpildes kontrolei.

Budžeta izstrādes vadības konsultācijas ļaus Jūsu uzņēmuma darbiniekiem pakāpeniski apgūt jauno vai uzlaboto budžetēšanas sistēmu, lai nākotnē varētu darboties patstāvīgi.

Papildus informāciju par budžeta izstrādes vadību Jums sniegs projektu vadītājs Andris Lismanis (tālr. 67 542 943, m. tālr. 29 403 401, e-mail: lismanis(at)edo.lv).