Saimnieciskās darbības plānošanas un plāna izpildes uzraudzības sistēmas ieviešana

Definēta uzņēmuma stratēģija un noteikti ilgtermiņa mērķi, pat sagatavots detalizēts plāns stratēģisko mērķu sasniegšanai paši par sevi vēl nenodrošina uz vienotu mērķi virzītu uzņēmuma attīstību.

Pieredze liecina, ka nozīmīgākā problēma izvēlētās uzņēmuma attīstības stratēģijas īstenošanā un ilgtermiņa mērķu sasniegšanā ir izstrādāto stratēģisko un citu darbības plānu izpildes uzraudzības trūkums - ikdienas darbos pazūd darbības, kuru izpilde prasa vairāk nekā paris dienu vai nedēļu darba. Rezultātā neefektīvs kļūst gan padoto, gan vadītāju darbs un uzņēmuma īpašniekiem jāiztiek bez gaidītajiem uzņēmuma darbības rezultātiem.

Lai izvairītos no darba laika veltīgas izšķiešanas vairākkārtīgi atgriežoties pie viena un tā paša uzdevuma apspriešanas, uzņēmumā nepieciešams ieviest uzņēmuma PLĀNU IZPILDES UZRAUDZĪBAS SISTĒMU, kurā paredzēta, gan esošo plānu izpildes kārtība, gan jaunu plānu izstrādes kārtība, tādējādi izveidojot uzņēmumā ilgtspējīgu saimnieciskās darbības plānošanas sistēmu.

Saimnieciskās darbības plānošanas un plānu izpildes uzraudzības sistēmas ieviešanas rezultātā ieguvēji būs gan uzņēmuma vadība un padotībā strādājošie darbinieki, gan uzņēmuma īpašnieki:padotajiem darbiniekiem sistēma nodrošina darba vidi, kurā korekti definēti darba uzdevumi un to saistība ar uzņēmuma kopīgo attīstību, līdz ar to ikviens spēj atrast savu vietu uzņēmumā un uzņemties lomu tā izaugsmes veicināšanā;

  • vadošajiem darbiniekiem sistēma ļauj kontrolēt uzņēmuma attīstību, plānot turpmākās darbības, kā arī operatīvi reaģēt uz izmaiņām gan ārējā, gan iekšējā vidē, koriģējot uzņēmuma attīstības plānus;
  • uzņēmuma īpašniekiem sistēma sniedz iespēju pilnvērtīgi sekot līdzi uzņēmuma attīstībai.

Papildus informāciju par saimnieciskās darbības plānošanas un plānu izpildes uzraudzības sistēmu un tās ieviešanas iespējām Jūsu uzņēmumā Jums sniegs projektu vadītāja Ieva Leimane (tālr. 67 542 943, m. tālr.29 384 949, e-mail: ieva(at)edo.lv).