Kvalitatīvs biznesa plāns – atslēga uz panākumiem!

Viens no uzņēmējdarbības pīlāriem ir ilgtermiņa plānošana. Ja Jūsu mērķis ir radīt spēcīgu, konkurētspējīgu un labi pelnošu uzņēmumu, Jums ir nepieciešams detalizēts biznesa plāns – biznesa idejas apraksts, kas ietver informāciju par produkta ražošanu vai pakalpojumu izplatīšanu, reklamēšanu un pārdošanu. Profesionāli veidots biznesa plāns ne tikai palīdzēs piesaistīt investīcijas, bet arī kalpos par uzņēmuma stabilas attīstības pamatu. Uzziniet, kā izstrādāt efektīvu un ilgtspējīgu biznesa plānu!

Vai biznesa plāns nepieciešams ikvienam uzņēmumam?

Uzņēmējdarbība ir daudzveidīga, taču, neatkarīgi no tā, ko tieši ražo vai pārdod Jūsu uzņēmums, biznesa plāns ir neatņemams nosacījums ceļā uz panākumiem. Bez laba biznesa plāna neiztikt, ja Jums nepieciešams:

 • pārbaudīt savas idejas dzīvotspēju, pirms meklējat finansējumu un dibināt uzņēmumu;
 • veidot efektīvu komunikāciju ar darbiniekiem, izskaidrojot uzņēmuma mērķus un perspektīvas;
 • piesaistīt investīcijas, pierādot bankām un citiem privātajiem un valsts investoriem, ka Jūsu biznesa ideja ir konkurētspējīga un ienesīga.

Gatavs biznesa plāns palīdz strukturēt un organizēt darba uzdevumus, apzināties īstermiņa un ilgtermiņa mērķus un pozicionēt uzņēmumu tirgū. Līdz ar to biznesa plāns ir pirmās nepieciešamības dokuments ikvienam veiksmīgam uzņēmumam.

Pirmie soļi veidojot biznesa plānu

No biznesa idejas līdz kvalitatīvam biznesa plānam ejams tāls ceļš, jo biznesa plāns ir pietiekami detalizēts dokumentu kopums, kurš ietver biznesa attīstības perspektīvu aprakstu laika periodam no 3 līdz 5 gadiem.

Kvalitatīvi izstrādāts biznesa plāns sniedz argumentētu atbildi uz jautājumu, vai vērts ieguldīt līdzekļus šajā projektā, un vai bizness būs pietiekami ienesīgs un konkurētspējīgs. Kādi pamatprincipi jāiekļauj, rakstot biznesa plānu? Par to stāstam tālāk!

Gatavs biznesa plāns 9 daļās

Rakstot biznesa plānu, neizbēgami nākas mainīt standarta paraugu, jo ikvienam uzņēmumam ir savas īpatnības, ko nevar ietvert šablonā. Taču ir noteikts skaits pamatprincipu, kas jāņem vērā, ir attiecināmi uz visiem biznesa plāniem. Kādi tie ir?

1. Kopsavilkums

Biznesa plāna kopsavilkumam jābūt skaidram, pārdomātam un secīgam. Pamatinformācija, kas jāiekļauj kopsavilkumā, ir:

 • biznesa plāna mērķis;
 • komercdarbības juridiskā forma;
 • darbības pamatvirzieni;
 • vieta tirgū;
 • pamata finanšu radītāji.

2. Vispārējā informācija par uzņēmumu

Biznesa plāns sākas ar detalizētu uzņēmuma aprakstu. Sadaļā noteikti jāmin:

 • uzņēmuma rekvizīti, struktūra, pienākumu sadale, darbinieku skaits;
 • informācija par dibinātājiem un īpašniekiem, viņu līdzdalību pamatkapitālā;
 • uzņēmuma pamatlīdzekļi, esošās kredītsaistības.
 • Ja uzņēmuma vēsturē ir bijuši ievērojami sasniegumi, to var pieminēt šajā sadaļā.

3. Vadība

Jāapraksta uzņēmuma organizatoriskā struktūra, jāsniedz informācija par vadību. Atbilstoša vadītāju izglītība un pieredze konkrētā biznesa nozarē var būt papildu priekšrocība investīciju piesaistē.

4. Nozares izpēte

Viena no galvenajām biznesa plāna sadaļām parāda, cik veiksmīgi uzņēmuma īpašnieks ir apkopojis pieejamo informāciju par tirgus situāciju un kā ir izmantojis iegūtos datus savā labā. Nozares izpēte iekļauj:

 • nozares tendenču aprakstu un analīzi, to ietekmi uz uzņēmuma produkta/pakalpojuma dzīvotspēju;
 • nozares attīstības perspektīvas;
 • eksporta potenciāla aprakstu.

Rakstot šo sadaļu, jāņem vērā esošā ekonomiskā situācija un nākotnes prognozes, īpaši, ja tiek sastādīts ilgtermiņa biznesa plāns.

5. Konkurence

Gandrīz ikvienam jaunam produktam vai pakalpojumam jau ir konkurenti. Šajā sadaļā jāapraksta:

 • cik piesātināts ir tirgus ar līdzīgiem piedāvājumiem;
 • kādi ir uzņēmuma nozīmīgākie konkurenti, to priekšrocības un trūkumi;
 • kādas ir uzņēmuma konkurētspējas stratēģijas.

Lai objektīvi izvērtētu uzņēmuma pozīciju tirgū, ieteicams izmantot SWOT jeb latviskoto SVID analīzi. Stratēģija, kas nosaka uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī draudus un iespējas, ir viens no vienkāršākajiem un reizē drošākajiem biznesa idejas izvērtēšanas veidiem.

6. Produkta/pakalpojuma raksturojums

Sadaļa ir veltīta produkta vai pakalpojuma ražošanai. Svarīgākie punkti, kas jāietver, ir šādi:

 • ražošanas ķēdes apraksts;
 • produkta ražošanas tehnoloģijas;
 • izejvielu, materiālu raksturojums;
 • piegādātāju raksturojums un piegādes termiņu plāns.

Atkarībā no ražošanas veida, jāiekļauj informācija par patentiem, ražošanas telpām, nepieciešamajām iekārtām u.tml.

7. Mārketinga plāns

Šīs sadaļas mērķis ir raksturot noieta tirgu un uzņēmuma produkta vietu tajā. Mārketinga plānam jāsatur informācija par:

 • produkta vai pakalpojuma unikalitāti;
 • cenas un atlaižu politiku;
 • patērētāju uzvedību;
 • plānotajām reklāmas kampaņām.

Mārketinga plānam jāpārliecina potenciālais investors, ka projekts iegūs vajadzīgo atpazīstamību un uzņēmums piesaistīs jaunus klientus.

8. Plānotā projekta realizācija

Jāapraksta, kas notiek ar uzņēmumu katru mēnesi vismaz 1 gada periodā, kādi rezultāti tiek sagaidīti, kādi mērķi tiek realizēti. Biznesa plānam jāsatur informāciju par nepieciešamajiem resursiem (telpām, iekārtām, licencēm, darbaspēku) un norēķiniem ar piegādātājiem un pircējiem.

9. Finanšu plāns

Šajā sadaļā jāapraksta ieņēmumu plāns, kā arī jāaprēķina plānotā peļņa un zaudējumi, jo šis radītājs nosaka biznesa idejas dzīvotspēju. Svarīgi ir aprēķināt papildu līdzekļus iekārtu amortizācijai. Tāpat jāapraksta uzņēmuma bilance un naudas plūsma, tāpēc biznesa plāna rakstīšanai ir vērts pieaicināt kvalificētu grāmatvedi.

Kvalitatīva biznesa plāna rakstīšana ir laikietilpīga un prasa uzmanību un mērķtiecību. Vai iespējams atvieglot šo procesu, izmantojot palīdzību no malas? Uzziniet tālāk!


Biznesa plāns pēc šablona – veiksmīgs atradums vai veltīga laika izšķiešana?

Internetā var atrast gana daudz biznesa plānu paraugus, kas ir veidoti pēc vienotas shēmas. Šādi paraugi ir pieejami:

 • bankās;
 • investīciju kompānijās;
 • biznesa konsultāciju uzņēmumos.

Universāls biznesa plāna paraugs ir atrodams arī dažādās mājaslapās un blogos, kuros izvērsti tiek rakstīts par finansēm un uzņēmējdarbību. Taču pirms izmantot kādu no paraugiem, ieteicams pārbaudīt vietnes uzticamību, lai izvairītos no pārpratumiem un novecojušas informācijas.

Biznesa plāna paraugs var būt noderīgs jaunajiem uzņēmējiem, kuri sper savus pirmos soļus biznesa nozarē. Paraugs sniedz iespēju izpētīt, kāda informācija ir nepieciešama un kā to vislabāk izklāstīt, taču ikviens biznesa plāns jāaizpilda patstāvīgi.

Izvairieties no gataviem šabloniem!

Esiet uzmanīgi, ja Jums piedāvā gatavu biznesa plānu, kur tikai jāieraksta uzņēmuma rekvizīti un trūkstošie cipari. Piemēram, cik noderīgs ir gatavs biznesa plāns apģērbu veikalam vai kafejnīcai, ko ir sastādījis nevis uzņēmuma īpašnieks, bet nezināms censonis internetā? Šāds dokuments ir sastādīts, izmantojot standartizētas frāzes, neņem vērā pašreizējo tirgus situāciju un konkrētā uzņēmuma atrašanās vietu. Līdz ar to gatavs biznesa plāns, ko uzņēmējs nav izstrādājis patstāvīgi, visdrīzāk negūs investoru atbalstu un nepalīdzēs objektīvi izvērtēt biznesa stiprās un vājās puses.

Un tomēr ne katram topošajam uzņēmējam ir nepieciešamā pieredze un zināšanas, lai izstrādātu kvalitatīvu biznesa plānu. Šajā situācijā vērts meklēt palīdzību pie biznesa konsultantiem.

Loģisks & saprotams biznesa plāns ar EDO Consult

Mēs, EDO Consult, sniedzam visaptverošu palīdzību biznesa plāna sastādīšanā. Izmantojiet mūsu pakalpojumus, lai:

 • noskaidrotu savas biznesa idejas dzīvotspēju;
 • izstrādātu efektīvu biznesa plānu no pašiem pirmsākumiem;
 • pārbaudītu esošā biznesa plāna atbilstību augstākajām prasībām.

Lai gatavs biznesa plāns palīdzētu pārvarēt visus uzņēmējdarbības izaicinājumus, tam jāvelta laiks un resursi, taču Jums nav tas jādara vienatnē. Sazinieties ar mums un iegūstiet profesionālu atbalstu biznesa plāna izstrādē!