Tiesiskās aizsardzības procesa plāna izstrāde

Tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) plāna (t.sk. ĀTAP) finanšu sadaļas izstrāde, kā arī citu uzņēmuma restrukturizācijas finanšu plānu izstrāde

TAP (t.sk. ĀTAP) plāns nav tikai formāls juridisks dokuments, bet tas ietver sevī arī finanšu plānu uzņēmuma finansiālo grūtību pārvarēšanai un saistību restrukturēšanai. TAP īstenošanas veiksme vai neveiksme lielā mērā ir atkarīga tieši no tā, cik pārdomāta un pamatota TAP plāna finanšu sadaļa. Turklāt TAP plāna izstrāde nav vienpusējs process, bet gan daudzpusējs process, kurā ir jāatrod kompromiss ar kreditoru un citu iesaistīto pušu interesēm. Pārliecinošs finanšu plāns būtiski palielina iespējas atrast uzņēmumam pieņemamu kompromisu ar kreditoriem un citām iesaistītajām pusēm un iegūt kreditoru vairākuma akceptu TAP plānam.

Mēs piedāvājam kvalitatīvu finanšu plānu izstrādi TAP plānu vajadzībām, nodrošinot elastīgu pieeju, lai būtu iespējams izvērtēt dažādu kreditoru priekšlikumu ietekmi uz uzņēmumu. Mēs palīdzam arī meklēt kompromisu ar kreditoriem.

Izstrādājam arī finanšu plānus ārpustiesas parādu restrukturizācijas gadījumos (piem., risinot sarunas ar banku par kredīta restrukturēšanu u.tml.). Mēs konsultējam un palīdzam arī jautājumos, kas saistīti ar kompromisu ar kreditoriem atrašanu.