JAUNĀKĀS ZIŅAS no EDO Consult

19.decembris, 2017

Decembrī sākas projektu pieņemšana pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”

Pieteikšanās kārta būs atvērta no 11.12.2017.-09.01.2018.

Pasākuma mērķis ir palielināt zvejas produktu pievienoto vērtību, atbalstot ieguldījumus, kuru ieviešanas rezultāts ir pieejams plašākam zivsaimniecības nozares pārstāvju lokam nekā to pasākumu rezultāts, kurus parasti savās interesēs īsteno komersanti.

Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija. Saldētu zvejas produktu uzglabāšanas (ne augstākā temperatūrā par – 18º C) kameru būvniecības, ierīkošanas, novietošanas, pārbūves un atjaunošanas izmaksas īstenojamas Latvijas teritorijā, izņemot esošo zvejas ostu (ostu vai to daļu, ko izmanto zvejniecībai) teritoriju.

Atbalsta intensitāte ir līdz 80% no projekta attiecināmajām izmaksām, izpildot nosacījumus.

Pieejamais publiskais finansējums: 4,000,000 EUR.

Visā plānošanas periodā (2014.-2020. gads) viena pretendenta attiecināmās izmaksas nepārsniedz 5,000,000 EUR.

Atbalsta pretendents: Biedrība, kura ir reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu  un, kuras ne mazāk kā trīs biedru komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība, izņemot komerciālo zveju iekšējos ūdeņos.

Pasākumā atbalsta: investīcijas ražošanas būvēs, iekārtās, tehnikā, aprīkojumā vai informācijas tehnoloģijās.
Šajā sakarā aicinām visus interesentus pieteikties bezmaksas konsultācijām, lai noskaidrotu savas iespējas piedalīties šajā pasākumā, sazinoties ar mums telefoniski pa tālruni +371 29 403 401, +371 29 425 849 vai aizpildot pieteikuma formu.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests