JAUNĀKĀS ZIŅAS no EDO Consult

12.marts, 2018

Biedrībām, nodibinājumiem un pašvaldībām līdz aprīļa sākumam ir iespēja pieteikties pasākumā “Zvejas ostas un izkraušanas vietas”.


Pieteikšanās kārta būs atvērta līdz 03.04.2018.

Programmas mērķis: zvejas ostu un zvejas produktu izkraušanas vietu infrastruktūras uzlabošana zvejnieku vajadzībām, lai paaugstinātu izkrauto zvejas produktu kvalitāti, pastiprinātu kontroli un izsekojamību, palielinātu energoefektivitāti, veicinātu vides aizsardzību un uzlabotu zvejnieku drošību un darba apstākļus.

Pieejamais finansējums 4,672,787 EUR apmērā.

Atbalsta intensitāte:

  • biedrībai - 60%;
  • biedrībai, kurā vismaz vienai trešdaļai tās biedru ir spēkā esoša Zemkopības ministrijas izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un kura projektu īsteno piekrastes zvejnieku vajadzībām, ir 80% no attiecināmajām izmaksām.
  • zvejas produktu ražotāju organizācijai - 75%;
  • ostas pārvaldei - 90%.

Maksimālā projekta summa: plānošanas periodā vienam pretendentam 4,000,000 EUR.

Pasākuma īstenošanas vieta: esošās zvejas ostas vai Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētās zvejas produktu izkraušanas vietas Latvijas teritorijā, ja vien tās neatrodas iekšējos ūdeņos.

Aicinām visus interesentus pieteikties bezmaksas konsultācijām, lai noskaidrotu savas iespējas piedalīties šajā pasākumā, sazinoties ar mums telefoniski pa tālruni +371 29 403 401, +371 29 425 849 vai aizpildot pieteikuma formu.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests