JAUNĀKĀS ZIŅAS no EDO Consult

12.aprīlis, 2020

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra šī gada martā izsludināja iesniegumu pieņemšanas kārtu pasākumā “Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos, 1. kārta”


Pieteikšanās kārta ir atvērta līdz 2020. gada 5. maijam.

Pasākuma mērķis - veicināt komersantu attīstībai nepieciešamā finansējuma piesaisti kapitāla tirgos, tādējādi paaugstinot komersantu starptautisko konkurētspēju, kā arī attīstīt kapitāla tirgu Latvijā.

Pasākuma mērķa grupa – mazie un vidējie komersanti.

Atbalsta intensitāte ir 50% no attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 100,000 EUR akciju emisijas gadījumā un 20,000 EUR parāda vērtspapīru emisijas gadījumā.

Pieejamais ERAF finansējums – 1,000,000 EUR.

Projekta īstenošanas termiņš – ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Finansējumu piešķir šādām darbībām:

 1. Akciju iekļaušana tirdzniecības vietā, ja tiek piesaistīti vismaz EUR 500,000 un akciju iekļaušana tirdzniecības vietā notiek ne vēlāk kā divu gadu laikā no civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas;
 2. Parāda vērtspapīru iekļaušana tirdzniecības vietā, ja tā notiek ne vēlāk kā divu gadu laikā no civiltiesiskā līguma noslēgšanas.


Attiecināmās izmaksas:

 1. Ārējo konsultantu pakalpojuma izmaksas:
  • Kapitāla piesaistīšanas, emisijas organizētāja pakalpojumu izmaksas;
  • Emisijas prospekta, prospekta, piedāvājuma dokumenta vai uzņēmuma apraksta sagatavošanas, apstiprināšanas un publicēšanas izmaksas;
  • Akcijas emisijas prospekta, pamatprospekta, piedāvājuma galīgo noteikumu, uzņēmuma apraksta vai parāda vērtspapīru apraksta sagatavošanas, apstiprināšanas un publicēšanas izmaksas;
  • Padziļinātā izpēte un ar to saistītās izmaksas.
 2. Tirdzniecības vietas sertificētā konsultanta piesaistes un pakalpojumu izmaksas līdz akciju un parāda vērtspapīru iekļaušanai tirdzniecības vietās;
 3. Citas juridiskās, finanšu, nodokļu, auditoru, sertificētu konsultantu konsultāciju izmaksas.


Šajā sakarā aicinām visus interesentus pieteikties bezmaksas konsultācijām, lai noskaidrotu savas iespējas piedalīties šajā pasākumā, sazinoties ar mums telefoniski pa tālruni +371 29 403 401, +371 29 425 849 vai aizpildot pieteikuma formu.

Informācijas avots: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra