JAUNĀKĀS ZIŅAS no EDO Consult

10.janvāris, 2020

Aicinām pieteikties pasākumā “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 3. kārta”


Pieteikšanās kārta ir atvērta līdz 09.04.2020.

Pasākuma mērķis - veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē.

Pasākuma mērķa grupa - sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kas veic saimniecisko darbību apstrādes rūpniecības nozarēs.

Atbalsta intensitāte ir 30% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Pieejamais Kohēzijas fonda finansējums – 38,932,643 EUR.

Finansējums vienam uzņēmumam - maksimāli pieejamais Kohēzijas fonda finansējuma apmērs vienam pretendentam nepārsniedz 1,000,000 EUR.

Projekta īstenošanas termiņš - 36 mēneši, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Finansējumu piešķir šādām darbībām:

  • rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšana;
  • energoefektīvāku ražošanas iekārtu un ražošanas procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtu iegāde, lai aizstātu esošās ražošanas iekārtas un ražošanas procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtas;
  • sekundāro energoresursu atgūšana no ražošanas procesiem;
  • inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide ražošanas ēkā, noliktavā un ražošanas teritorijā;
  • ieguldījumi atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai;
  • projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana;
  • projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana.


Šajā sakarā aicinām visus interesentus pieteikties bezmaksas konsultācijām, lai noskaidrotu savas iespējas piedalīties šajā pasākumā, sazinoties ar mums telefoniski pa tālruni +371 29 403 401, +371 29 425 849 vai aizpildot pieteikuma formu.

Informācijas avots: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra