JAUNĀKĀS ZIŅAS no EDO Consult

09.August, 2018

Biedrībām un nodibinājumiem līdz oktobra sākumam ir iespēja pieteikties pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”.


Pieteikšanās kārta būs atvērta līdz 02.10.2018.

Programmas mērķis: palielināt zvejas produktu pievienoto vērtību, atbalstot ieguldījumus, kuru ieviešanas rezultāts ir pieejams plašākam zivsaimniecības nozares pārstāvju lokam nekā to pasākumu rezultāts, kurus parasti savās interesēs īsteno komersanti.

Saldētu zvejas produktu uzglabāšanas (ne augstākā temperatūrā par – 18º C) kameru būvniecības, ierīkošanas, novietošanas, pārbūves un atjaunošanas izmaksas īstenojamas Latvijas teritorijā, izņemot esošo zvejas ostu (ostu vai to daļu, ko izmanto zvejniecībai) teritoriju.

Pretendents ir biedrība, kura ir reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un kuras ne mazāk kā trīs biedru komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība, izņemot komerciālo zveju iekšējos ūdeņos.

Pieejamais finansējums 7,395,096 apmērā.

Atbalsta intensitāte:

  • biedrībai, kas nav zvejas produktu ražotāju organizācija - 60%;
  • biedrībai, kas ir atzīta zvejas produktu ražotāju organizācija – 75%.
  • pretendentam, kas projektu īsteno piekrastes zvejnieku vajadzībām – 80%.


Maksimālā projekta summa: plānošanas periodā vienam pretendentam 5,000,000 EUR.

Aicinām visus interesentus pieteikties bezmaksas konsultācijām, lai noskaidrotu savas iespējas piedalīties šajā pasākumā, sazinoties ar mums telefoniski pa tālruni +371 29 403 401, +371 29 425 849 vai aizpildot pieteikuma formu.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests