JAUNĀKĀS ZIŅAS no EDO Consult

09.August, 2018

Aicinām pieteikties projektu izstrādei konkursā ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”

Pieteikšanās kārta ir atvērta līdz 06.09.2018.

Pasākuma mērķis - ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Pasākuma mērķa grupa - Latvijas Republikas pašvaldība vai tās iestāde, vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas iesaistīta pārvaldes uzdevumu veikšanā.

Atbalsta intensitāte ir līdz 70% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Pieejamais Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums – 8,000,000 EUR.

Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir:

  1. atjaunojamos energoresursus izmantojošu viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšanai no 30,000 euro līdz 300,000 euro (ieskaitot);
  2. energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešanai no 30,000 euro līdz 1,500,000 euro (ieskaitot).

Projekta īstenošanas termiņš - 24 mēnešu laikā no dienas, kad ar sadarbības iestādi noslēgts līgums par projekta īstenošanu.

Šajā sakarā aicinām visus interesentus pieteikties bezmaksas konsultācijām, lai noskaidrotu savas iespējas piedalīties šajā pasākumā, sazinoties ar mums telefoniski pa tālruni +371 29 403 401, +371 29 425 849 vai aizpildot pieteikuma formu.

Informācijas avots: Emisijas kvotu izsolīšanas instruments