Latest news from EDO Consult

15.decembris, 2021

Pārtikas ražotājiem ir iespēja saņemt atbalstu līdz pat 50% apmērā pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

PIETEIKŠANĀS KĀRTA būs atvērta līdz 2022. gada 10. februārim.

PASĀKUMA MĒRĶIS ir palielināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu saimnieciskās darbības veicēju vidū.

PĀRTIKAS RAŽOTĀJU ATBALTAM ir pieejams publiskais finansējums 11 000 000 EUR apmērā.

ATBALSTA APMĒRS: līdz 50% no projekta attiecināmajām izmaksām (iekļaujoties programmas kritērijos).

MAKSIMĀLĀ PROJEKTA SUMMA: līdz 5 000 000 EUR, ar iespēju palielināt līdz 7 000 000 EUR.

ATBALSTA PRETENDENTI IR:

 • Pārtikas ražotājs, kura izejvielas ir lauksaimniecības produkcija.
 • Primāro lauksaimniecības produktu ražotājs, kas plāno uzsākt tās pārstrādi, pārstrādājot vismaz 70% no saražotās lauksaimniecības produkcijas.
 • Pārtikas ražotājs, kad lauksaimniecības produkcijas pārstrādi veic mājas apstākļos.
 • Jauna vai esoša kooperatīvā sabiedrība vai to apvienība, kas veic vai plāno veikt lauksaimniecības produkcijas pārstrādi.

ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES:

 1. Investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei.
 2. Pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, – lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:
 • jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei;
 • būvju ierīkošanai – būvdarbiem inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē;
 • būvju novietošanai – būvdarbiem iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem;
 • būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas, piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, telpu pārveidošanai un pielāgošanai ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju. Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē).
 • Šajā sakarā aicinām visus interesentus pieteikties bezmaksas konsultācijām, lai noskaidrotu savas iespējas piedalīties šajā pasākumā, sazinoties ar mums telefoniski pa tālruni +371 29 403 401, +371 29 425 849 vai aizpildot pieteikuma formu.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests