Latest news from EDO Consult

10.augusts, 2017

Augustā sākas projektu pieņemšana pasākumā “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”

Pieteikšanās kārta būs atvērta no 21.08.2017.-15.12.2017.

Pasākuma mērķis ir akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana.

Pasākumā atbalstu piešķir pretendentiem, kuru investīcijas projektā ir saistītas ar karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu, pāliju, garneļu un vēžu audzēšanu.

Atbalsta intensitāte ir līdz 50% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Pieejamais publiskais finansējums: 8,000,000 EUR.

Visā plānošanas periodā (2014.-2020. gads) viena pretendenta attiecināmās izmaksas nepārsniedz 4,000,000 EUR.

Atbalsta pretendents:

  1. Komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir audzējis akvakultūras produkciju pārdošanai vismaz vienu gadu;
  2. Komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas plāno audzēt akvakultūras produkciju pārdošanai, vai komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas audzē akvakultūras produkciju pārdošanai mazāk nekā vienu gadu.

Pasākumā atbalsta: investīcijas iekšzemes akvakultūrā tādās ražošanas būvēs, iekārtās, tehnikā, aprīkojumā vai informācijas tehnoloģijās, kas sekmē akvakultūras produkcijas ražošanas apjoma kāpumu, ražošanas efektivitātes palielināšanos, audzēto akvakultūras dzīvnieku sugu dažādošanu, dzīvnieku veselības un labturības nodrošināšanu, kā arī to aizsardzību pret savvaļas plēsoņām, produktu kvalitātes uzlabošanu vai vērtības pievienošanu uzņēmumā vai saimniecībā saražotajiem akvakultūras produktiem.

Šajā sakarā aicinām visus interesentus pieteikties bezmaksas konsultācijām, lai noskaidrotu savas iespējas piedalīties šajā pasākumā, sazinoties ar mums telefoniski pa tālruni +371 29 403 401, +371 29 425 849 vai aizpildot pieteikuma formu.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests