Latest news from EDO Consult

10.augusts, 2017

Augusta beigās ir plānots izsludināt otro projektu iesniegumu atlases kārtu atbalsta programmā uzņēmējiem “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”.

Pieteikšanās kārta būs atvērta augustā beigās (datums tiks precizēts)

Programmas mērķis: veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, izstrādājot un ieviešot jaunus produktus un tehnoloģijas ražošanā, kā arī palielinot privātā sektora ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijās.

Komersantu atbalstam būs pieejams publiskais finansējums 34,196,441 EUR apmērā.

Atbalsta intensitāte:

  • mikro un mazajiem uzņēmumiem 55%;
  • vidējiem uzņēmumiem 45%;
  • lielajiem 35%.

Minimālā projekta summa: 500,000 EUR.

Maksimālā projekta summa: vienam pretendentam 4,000,000 EUR.

Projekta īstenošanas termiņās: 4 gadi

Atbalsts tiks piešķirts: eksperimentālu tehnoloģiju izgatavošanai vai iegādei, kā arī uzstādīšanai un testēšanai reālā ražošanas vidē, veicot saimniecisko darbību no ceturtā līdz astotajam tehnoloģiju gatavības līmenim (TRL4-8).

Programmas ietvaros vismaz 20 % no eksperimentālās tehnoloģijas izmaksām ir jāatbilst pētniecības un attīstības izmaksām pilotrūpnīcās (pilotrūpnīcas ir izmēģinājuma ražotnes, kuru galvenais mērķis ir pētniecība un attīstība, un kuru izmantošana nav komerciāla).

Ne vairāk kā 80 % no eksperimentālās tehnoloģijas komponentēm vai iekārtām būs iespējams izvēlēties no tirgū jau nopērkamām.

Atbalsta pretendents: mazie, vidējie komersanti un lielie komersanti, kuri plāno īstenot projektu Viedās Specializācijas stratēģijas jomās (RIS 3).

Aicinām visus interesentus pieteikties bezmaksas konsultācijām, lai noskaidrotu savas iespējas piedalīties šajā pasākumā, sazinoties ar mums telefoniski pa tālruni +371 29 403 401, +371 29 425 849 vai aizpildot pieteikuma formu.

Informācijas avots: Ekonomikas ministrija