Latest news from EDO Consult

20.septembris, 2019

Oktobrī tika izsludināta sestā projektu iesniegumu atlases kārta atbalsta pasākumā uzņēmējiem “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.


Pieteikšanās kārta būs atvērta līdz 2019. gada 4. decembrim.

Programmas mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.

Komersantu atbalstam būs pieejams publiskais finansējums 15,782,830 EUR apmērā.

Atbalsta intensitāte: līdz 50% no projekta attiecināmajām izmaksām (iekļaujoties programmas kritērijos).

Maksimālā projekta summa: līdz 5,000,000 EUR

ATBALSTA PRETENDENTS IR:

 1. Juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi;
 2. Juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi;
 3. Juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos.

ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES:

 1. Investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei.
 2. Pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu,– lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:
  • jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei;
  • būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē);
  • būvju novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem);
  • būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē).

Aicinām visus interesentus pieteikties bezmaksas konsultācijām, lai noskaidrotu savas iespējas piedalīties šajā pasākumā, sazinoties ar mums telefoniski pa tālruni +371 29 403 401, +371 29 425 849 vai aizpildot pieteikuma formu.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests