Latest news from EDO Consult

06.jūlijs, 2017

Būs pieejams atbalsts pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”

Pieteikšanās kārta būs atvērta no 01.08.2017.-31.08.2017.

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstību un dažādošanai, kā arī tūrisma aktivitāšu veicināšana.

Atbalsta intensitāte ir līdz 40% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Pieejamais publiskais finansējums: 20,000,000 EUR.

Visā plānošanas periodā (2014.-2020. gads) viena pretendenta attiecināmās izmaksas nepārsniedz 200,000 EUR.

ATBALSTA PRETENDENTS IR:

  • Lauksaimnieks – saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā.
  • Saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā, ja tie atbilst mikro vai maza uzņēmuma statusam.

ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES:

  • Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība – ja atbalsta pretendents ir MVU. Atbalsta saņēmējs attīsta savu esošo saimniecisko darbību tajā pašā nozarē un arī nozarē, kas tieši papildina un ir saistīta ar esošo saimniecisko darbību.
  • Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana – ja atbalsta pretendents ir lauksaimnieks, kurš pēdējā noslēgtajā gadā no lauksaimnieciskās darbības ir guvis ieņēmumus ne mazāk kā 51% no kopējiem ieņēmumiem;
  • Tūrisma aktivitāšu veicināšana – esošiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

Šajā sakarā aicinām visus interesentus pieteikties bezmaksas konsultācijām, lai noskaidrotu savas iespējas piedalīties šajā pasākumā, sazinoties ar mums telefoniski pa tālruni +371 29 403 401, +371 29 425 849 vai aizpildot pieteikuma formu.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests