Latest news from EDO Consult

10.augusts, 2017

Līdz gada beigām ir pagarināts termiņš projektu iesniegšanai pasākumā “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”

Pieteikšanās kārta būs atvērta no 21.08.2017.-15.12.2017.

Pasākumā atbalsta ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, kas:

  • veicina enerģijas taupīšanu vai mazina ietekmi uz vidi;
  • uzlabo drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus;
  • atbalsta tādu komerciālu zivju nozvejas apstrādi, kuras nevar būt paredzētas lietošanai pārtikā;
  • attiecas uz galvenajās apstrādes darbībās radušos blakusproduktu apstrādi;
  • attiecas uz bioloģiskās akvakultūras produktu apstrādi;
  • kuru rezultātā rodas jauni vai uzlaboti produkti, jauni vai uzlaboti procesi vai jaunas vai uzlabotas pārvaldības un organizācijas sistēmas.

Atbalsta intensitāte ir 50% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Pieejamais publiskais finansējums: 8,000,000 EUR.

Visā plānošanas periodā (2014.-2020. gads) viena pretendenta attiecināmās izmaksas nepārsniedz 5,000,000 EUR.

ATBALSTA PRETENDENTS IR:

  1.  Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums;
  2.  Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus;
  3.  Esošs komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav beidzies.

Šajā sakarā aicinām visus interesentus pieteikties bezmaksas konsultācijām, lai noskaidrotu savas iespējas piedalīties šajā pasākumā, sazinoties ar mums telefoniski pa tālruni +371 29 403 401, +371 29 425 849 vai aizpildot pieteikuma formu.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests