Latest news from EDO Consult

08.februāris, 2019

Aicinām pieteikties konsultācijām par projekta dokumentācijas izstrādi aktivitātē “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2. kārta”


Pieteikšanās kārta ir atvērta līdz 15.04.2019.

Pasākuma mērķis - veicināt tautsaimniecības nozarēs viedās specializācijas jomās vai apstrādes rūpniecībā darbojošos komersantu paplašināšanos un jaunu komersantu veidošanos, atbalstot ražošanas ēku izveidi reģionos.

Pasākuma mērķa grupa - sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti, kas veic saimniecisko darbību apstrādes rūpniecības nozarēs (saskaņā ar NACE 2. red. C sadaļu “Apstrādes rūpniecība”) vai informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē..

Atbalsta intensitāte ir 45% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 25,443,922 EUR.

Maksimāli pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs vienam pretendentam nepārsniedz 5,088,784.40 EUR Rīgas plānošanas reģionā un 1,500,000.00 pārējā Latvijas teritorijā.

Projekta īstenošanas termiņš - līdz 2022. gada 31. decembrim.

Šajā sakarā aicinām visus interesentus pieteikties bezmaksas konsultācijām, lai noskaidrotu savas iespējas piedalīties šajā pasākumā, sazinoties ar mums telefoniski pa tālruni +371 29 403 401, +371 29 425 849 vai aizpildot pieteikuma formu.

Informācijas avots: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra