Biznesa plāna izstrāde

Pasaule ir pilna ar biznesa idejām. Tikai daļa no tām ir potenciāli veiksmīgas, bet arī tās ne vienmēr tiek realizētas. Biznesa idejas realizācijai ir nepieciešami resursi, tai skaitā arī finanšu resursi, taču reti kurš idejas autors spēj tos nodrošināt paša spēkiem.

Biznesa plāns kā sistematizēts un pamatots biznesa idejas apraksts jau sen tiek izmantots ārējo finanšu resursu piesaistīšanai, vedot sarunas gan ar kredītiestādēm, gan ar potenciāliem investoriem.

Mēs piedāvājam kvalitatīvu biznesa plānu izstrādi atbilstoši visaugtākajām prasībām. Pieredze rāda, ka biznesa plāna kvalitāte ir viens no faktoriem, kas ļauj veidot produktīvu sadarbību ar finansētāju un panākt izdevīgākus finansēšanas nosacījumus.

Papildus informāciju par biznesa plāna izstrādi Jums sniegs projektu vadītājs Andris Lismanis (tālr. 67 542 943, m. tālr.29 403 401, e-mail: lismanis@edo.lv).